Vad gör kontrollansvarig i Stockholm?

Att arbeta som kontrollansvarig i Stockholm är ett väldigt flexibelt arbete som innebär att bistå byggherrar på diverse byggprojekt. Många som har lång erfarenhet inom bygg- och anläggning i Stockholm går vidare med att skaffa ett certifikat för att arbeta som kontrollansvarig. Yrket kräver nämligen en hel del erfarenhet och kunskap inom branschen. Många som arbetar som kontrollansvarig väljer att kombinera yrkesrollen med att arbeta med annat inom byggbranschen. Men det går även bra att arbeta med detta på heltid förutsatt att det finns tillräckligt med jobbtillfällen.

Arbetsuppgifter för en kontrollansvarig Stockholm

Som kontrollansvarig i Stockholm arbetar man med att granska entreprenörens arbete under ett bygg- renoverings eller markarbete. Eftersom arbetet handlar om att granska entreprenörens arbete är det viktigt att förhållandet mellan den kontrollansvarige och entreprenören är strikt professionellt. Den kontrollansvarige behöver arbeta självständigt och utifrån sin egna förmåga och kunskap av branschen. En Produktiv kontrollansvarig stockholm arbetar primärt med att upprätthålla en kontrollplan för ett byggprojekt tillsammans med byggherren. Om några avvikelser från kontrollplanen upptäcks är det den kontrollansvariges ansvar att meddela byggherren och byggnadsnämnden. Förövrigt arbetar den kontrollansvarige med samarbetsmöten, besiktningar och att dokumentera hela projektet. Alla steg i byggprojektet dokumenteras och redovisas inför slutskedet framför byggnadsnämnden. Det går att arbeta med flera projekt samtidigt som kontrollansvarig, eftersom jobbet inte kräver att man är på plats hela tiden. Det möjliggör även för att arbeta med annat samtidigt som man arbetar med ett byggprojekt.

Utbildning till kontrollansvarig

Utbildningen till kontrollansvarig i Stockholm är egentligen väldigt kort, i snitt på fyra dagar. Trixet är att du behöver ha god erfarenhet av branschen och en teknisk utbildning för att få arbeta som kontrollansvarig. Du behöver även ha kunskap kring olika byggregler och lagar för att ha den kunskap som krävs för att lyckas i yrkesrollen som kontrollansvarig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *